Staatsbosbeheer een natuurlijke aanpak

De Doort

De Doort is een oud eiken-haagbeukenbos in eigendom van Staatsbosbeheer. In dit natuurgebied, dat zich in Midden Limburg tussen de plaatsen Echt en Dieteren bevindt en rijk is aan flora en fauna, is Staatsbosbeheer gestart met werkzaamheden om het leefgebied van de zeldzame boomkikker te verbeteren. Deze bijzondere heldergroene kikker kan binnen enkele minuten veranderen in fletsgeel of donkerbruin, al naar gelang zijn omgeving. In heel Nederland zijn er maar vijf gebieden met een duurzame boomkikkerpopulatie. In De Doort leven enkele honderden exemplaren, wat het gebied tot een belangrijk toevluchtsoord voor de boomkikker maakt. Door drinkpoelen, weilanden, greppels en moerassen die zich in De Doort bevinden, is de boomkikker hier in zijn element.

Om te zorgen dat de populatie getalsmatig op peil blijft, gaat Staatsbosbeheer bestaande poelen verbeteren en een aantal nieuwe plassen aanleggen. Ook worden enkele bomen in het bos gekapt om meer open ruimte te scheppen. Boomkikkers houden namelijk niet van te dichte bossen. De boomkikker is een bedreven klimmer en houdt zich graag op in doornrijke braamstruiken. Dergelijke struiken bieden bescherming tegen roofdieren die het op de kikkers gemunt hebben.

Kikker op bes

Fotogeniek, aaibaar en enorm populair bij natuurfotografen.