mensen met mogelijkheden

Doelgroep Zorg

Mensen met een verstandelijke beperking die op zoek zijn naar een externe werkplek in een beschermde omgeving. Het aanbod beschermd werk bestaat uit maatschappelijk herkenbare arbeid in de beschermende omgeving van het boerderijterras te Dieteren. Kenmerkend voor beschermd werk is dat de deelnemers naar gelang hun mogelijkheden meer of minder complexe arbeid zelfstandig verrichten. In beschermd werk worden kwaliteits-eisen aan het product gesteld. Van belang is dat de deelnemers een baan hebben die bij hun interesse en mogelijkheden past. De deelnemer heeft behoefte om  zelfstandig bezig te zijn. Waardering, respect en erkenning van de prestatie vormen daarbij een uitdaging.

Vraag van de deelnemer:
“ik wil een werkplek met een dienstverlenend en arbeidsmatig karakter in de horeca-sfeer binnen een boerderijterras, waaraan ik enige status ontleen. Ik ben redelijk zelfstandig, vooral als het gaat om meer routinematige handelingen en/of taken met een beperkte complexiteit. Training van aspecten die voor mijn werk van belang zijn vind ik belangrijk. Er mogen eenvoudige eisen gesteld worden aan de kwaliteit van mijn werk en beperkte eisen aan de productienorm”

Boerderijterras Juffrouw zonder Kop is lid van de Coöperatie Limburgse Zorgboeren. 
De zorgboerderij heeft het kwaliteitssysteem van de Landelijke Zorgboeren.
logos

button-kopje

zorgvisie

button-kopje

zorgtraject

button-kopje

zorgfinanciering