Zorgvisie

Humanistisch/zorg op maat model

Het Humanistisch/zorg op maat model gaat er van uit dat de mens een vrije wil heeft om zich te actualiseren. De mens heeft eigen mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Men gaat dan ook uit van de gezonde kant van de menselijke natuur en niet van bepaalde tekortkomingen of ziekte. Vanuit deze visie tracht men datgene wat in de mens al in de kern aanwezig is, te verrijken en uit te breiden. Mensen met een beperking hebben het recht om te leven op een manier die het beste bij hun past. Het mens-zijn staat centraal net als mensen accepteren en in hun waarde laten. Cliënt heeft recht om in samenspraak beslissingen te nemen.

Dit zorgmodel ligt ten grondslag aan de visie van het boerderijterras.

Mensen met een verstandelijke beperking zijn mensen met mogelijkheden. Die mogelijkheden dienen centraal te staan en waar nodig begeleid en ondersteund te worden. Mensen met een verstandelijke beperking hebben recht op structureel werk of een andere vorm van dagbesteding zoals iedereen. Deze werkzaamheden dienen dusdanig te zijn dat een deelnemer deze als nuttig ervaart. Hij dient ondersteund te worden in het overwegen van keuzemogelijkheden in het werk. In het dagelijkse functioneren worden de werkzaamheden aangepast aan de mogelijkheden en affiniteit van de medewerker. Deze worden zo zelfstandig mogelijk uitgevoerd. De medewerker staat binnen het boerderijterras centraal en wordt op een volwassen en volwaardige manier behandeld. De werkzaamheden zijn voornamelijk arbeidsmatig, hebben een volwassen karakter en gericht op het participeren in de omgeving.

Het integreren van mensen met een verstandelijke beperking in onze huidige maatschappij is in ontwikkeling maar als men door middel van o.a. arbeid kan participeren in de maatschappij komen we weer een stapje dichter in de buurt van volwaardig burgerschap. Middels het boerderijterras wordt beoogd het participeren van mensen met een verstandelijke beperking in de maatschappij te stimuleren. We bieden een herkenbare arbeidsvoorziening die toegankelijk is voor de omgeving.

button-kopje

doelgroep zorg

button-kopje

zorgtraject

button-kopje

zorgfinanciering